2021. március 19., péntek

Kapcsolat földönkívüli angyalokkal - Boros Mária

 Boros Mária földönkívüli kapcsolatáról szinte semmilyen információval nem rendelkezem.

Déri János műsorvezetővel indult el a kilencvenes évek elején a Nulladik típusú találkozások című műsor. Ebben többször szerepet kaptak azok az emberek, akiket a földönkívüliek eltérítettek, esetleg UFO-t láttak, vagy kapcsolatba kerültek velük.

A RYUFOR Magyar UFO Kutatási Központ és Alap annak idején sorra vette fel videókazettára a TV-műsor adásait, hogy megőrizze azokat archívumába. A szervezethez hozzá tartozott egy RYUFOR Híradó lap is, amit a tagok bizonyos időközönként megkaptak. Ebben nem csak az aktuális hírekről, rendezvényekről volt szó, hanem az elérhető felvételek esetleges megrendeléséről is. A brossúra 1995/3-as száma listázza a felvett anyagokat és a hozzájuk tartozó információkat. 

Ebben a listában található meg az ötödik oldalon Boros Mária is, "Kapcsolat földönkívüli angyalokkal" címmel. Az adatok szerint ez egy 5 perces riportfilm. A cím erősen sugallja, hogy ez egy pozitív élmény lehetett, így valószínűleg a kontakta oldal kategóriába illik.

Sajnos a RYUFOR archívuma ennyi évtized múltával már nem teljes, így egyelőre a szóban forgó műsort nem találtuk meg. Talán az egykori Színes UFO-ban vagy az Ufómagazinban felbukkan egy cikk erejéig a hölgy, de én még nem futottam bele.

Ha bárkinek bármilyen információja van, vagy birtokában van az adás, az kérem jelezze felém. Köszönöm!

2021. február 6., szombat

Az univerzum üzenetei - Csobán Sándor

 Az alábbi írás az 1994. októberi Ufómagazinban jelent meg a 13-ik oldalon. A cikket Estók Sándor írta. Ez egy beszélgetés Csobán Sándorral, akiről itt tudhatsz meg némi információt: - LINK -

Sajnos a cikk sokkal érdekesebb lett volna, ha Sándor állítólagos találkozásait és tapasztalatait tárgyalta volna a földönkívüliekkel kapcsolatban - mint azt a bevezető is sejteti: volt ilyen -, de  sajnos csak általános elmélkedést kapunk.

 

Az univerzum üzenetei

Az ember a csillagmezők vándora

 Csobán Sándor, Kincsesbányán klubtársaival együtt a Földünkre látogató civilizációk jelzéseit, tevékenységét kutatja. A Kozmikus civilizációk c. ufókonferencián beszélgetve elmondta: az a terület, ahol lakik, valószínűleg kedvenc helye lehet a földönkívülieknek, mert gyakran történtek ufómegjelenések az égbolton. Elsősorban a plazmalények kiválasztott helye Kincsesbánya, de más civilizációk járművei is fölbukkantak környékükön. Régóta foglalkozik az ufonauták tevékenységével. Volt alkalma barátjával együtt járművükön utazni és velük kapcsolatot teremteni. Egy ilyen találkozást követően megkapta a dimenziók titkát. Kevés földi lénynek adatik meg, hogy pontosan megismerje a felső szférák összefüggéseit. 

Kódolt emberiség

Jövőnk történései előre megvannak határozva - mondja ezt Csobán Sándor -, már a születési dátumunk determinálja életünk jövőbeli eseményeit. Hiába csinálunk bármit ebben a jövőtérben és térben, már a Teremtő által bekódolt az ember szabad akarata, mozgástere. Ez meg van írva a pergameneken és a pálmaleveleken is. Az indiai bölcsek évezredekkel ezelőtt minden ember sorsát és életének alakulását előre feljegyezték olyan 48 centiméter hosszú és 6 centiméter széles pálmalevelekre, amelyek egy kis indiai faluban őrzik a titkokat. Minden embernek két pálmalevél rögzíti a nevét, foglalkozását, eddigi életének részleteit, valamint korábbi inkarnációit. A másodikból a halál órájáig bekövetkező események olvashatók ki. A könyvtárban - a pálmatárban - 3665 kötet található, és minden kötet 364 lapból áll. 

Nemcsak a pálmalevelek tárják fel sorsunk folyásának titkát, hanem a születésünk dátuma is fontos információkat hordoz. Megtudható belőle, hogy melyik dimenzióból inkarnálódott testünk, lelkünk és szellemünk a földi életre: az is megfejthető, hogy e világi kötelessége teljesítése után hová tart lelkünk és szellemünk, milyen magasabb szférákba. A születési órának száma adja meg, honnan jöttünk; a hónap és a nap azt, hová megyünk - állítja Csobán Sándor. Sok helyen le van írva, hogy a Föld egy átmeneti hely számunkra, ahová tanulni jöttünk. Utazói, vándorai vagyunk az égi csillagmezőknek, de biztos helye van az ember fizikai testén kívüli lényének a felsőbb dimenziókban. 

 

 

Már az aztékok kövekbe vésték az égi dimenziók vázlatát és felosztását, szám szerint 24-et.Ez a tagolódás közeli hozzánk, összefüggésben van a végtagjainkkal. A karunk, lábunk és ujjaink száma is 24-et ad ki, hasonlóképpen belső szerveink is. Testünk olyan, mint az Univerzum. Megtalálható rajta minden, ugyanúgy, mint a felsőbb szférákban. Ha a dimenziók jelzőszavát - három - összeszorozzuk a fenti 24-es számmal, 72-t kapunk. E szám jellemző testünkre vonatkozóan, például a normál pulzusszámunk is 72.

Régi civilizációk

Egyes régészek felleltek olyan vésett követ, amelyen korunkban használatos technikai eszközök láthatók: tengeralattjáró, helikopter, harckocsi, lőfegyverek. Egy másik kőre az "integrált" áramkör volt vésve. A régi korok emberei szerették utánozni a légi járműveken érkező lényeket, már akkor is voltak földönkívüli látogatók. Sőt, egyesek elvittek távoli régiókbéli látogatásra is. Visszatérésük után hitelesen lerajzolták, sőt, meg is építették az útjuk során látott építményeket, járműveket. Sok kőépítmény tanúskodik a Földön ezekről. Így a Húsvét-szigeteken fennmaradt kőkolosszusok, amelyeket valószínűleg az űrőrök tiszteletére építettek.

2021. február 2., kedd

A visegrádi csodadoktor - Gyurcsok József 2. rész

 Az alábbi cikk elsőként a Színes UFO ismeretterjesztő képeslap 1994. júliusi számában jelent meg négy oldalon keresztül (12.-15. oldal). Ez volt az első átfogó cikk Gyurcsok József kapcsolattartóról és gyógyítóról, valamint segítőiről.

Ha Gyurcsokról szeretnél először olvasni, akkor kattints a linkre: - LINK -

A cikk első része pedig itt olvasható: - LINK -


UFO-k és gyógyítók
A visegrádi csodadoktor II. rész
Ufonautáktól kapott energia
UFO-bázis a Börzsönyben
Hihetetlen gyógyulások
 
 
- Milyen érzés azzal a tudattal élni, hogy csak a tested földi, a lelked a csillagokból érkezett? 
 
- Amikor megtudtam, borzasztó volt. Ma már tudom, hogy miért kerültem ide, s megbékéltem sorsommal. Mi vagyunk azok, akik valamilyen formában különbözünk a többiektől. A kiválasztottaknak nincs bölcsességfoguk, vagy van, de akkor a tarkójukon ott a jel, az úgynevezett sámándudor.
 
- Ha jól tudom tizenketten gyógyítotok itt Visegrádon. Hogyan találtátok meg egymást, miként alakult ki ez a rendkívüli képességekkel megáldott kis csapat?
 
- Ma Magyarországon körülbelül 350 olyan ember található, akiket az idegenek megtanítottak arra, hogy miképpen kell felhasználni a kozmosz energiáit a gyógyításban. Ezek természetesen különböző képességű emberek, de csak rajtuk áll, hogy mit kezdenek a tudással, milyen szintre fejlesztik a gyógyító képességüket. Nekünk az a feladatunk, hogy a nagy cél érdekében összegyűjtsük őket. Amikor bejönnek és rájuk nézünk, már tudjuk, hogy ide tartoznak vagy nem. Itt nem számít az egyetem, a tudást az ember megkaphatja máshonnan is. Szerintem ez a tudás megvan mindannyiunkban, de nem biztos, hogy felszínre tudjuk hozni. A földönkívüliek sem egyformák, mert akadnak közöttük olyanok, akik gonoszak, vagy éppenséggel kísérleti nyúlként használják az embereket, az általuk magasabb rendűnek vélt kutatásaikhoz. Én még szerencsére nem találkoztam velük, csak azt tudom, hogy a közismert szürkék, és a magas, szőke humanoidok barátságos szándékkal érkeztek a bolygónkra, és csak segíteni akarnak nekünk. Szeretnék néhány mondatot idézni a Bibliából, elnézést kérek, ha nem pontosan: "a katasztrófák között nagyon sok gyógyító fog megjelenni a Földön. Nézd, mennyien vannak! De nagyon kevés lesz az igaz, de az igaziakat felismeritek, mert az égi jelet viselik." A Biblia úgy írja, hogy megválasztják az új kiváltságú pápát. Én másként fogalmaznék: megválasztották azt a két embert, akinek a feladata az, hogy a Földön egy olyan szellemiséget hozzon, ami visszavezet ahhoz az ősi tudáshoz, ami segítségével az ember ismét megtanulja materializálni, vagy dematerializálni a kozmikus energiát.
 
- Téged a legtöbb ember visegrádi gyógyítóként ismert meg, de egy szűkebb körben csak Mesternek szólítanak, vagy új Messiásnak neveznek. Nem túl hivalkodóak ezek a titulusok?
 
- Nem én találtam ki a magam számára ezeket a címeket, hanem azok az emberek, akiket meggyógyítottam. Ha szemtanúja lennél a csodálatos gyógyulásoknak, nem biztos, hogy túlzónak találnád ezeket a jelzőket. Mindenkinek jut egy szerep, amiket el kell játszania. Csak a kiválasztottaknak jut a "Messiás" vagy a "Megváltó" szerepkör. 
 
 
 
- Szeretnék még néhány gondolat erejéig visszakanyarodni a tényleges gyógyító tevékenységhez. Milyen problémákkal jönnek ide az emberek, akik már nem bíznak a hagyományos orvoslásban?
 
- Szinte nem létezik olyan betegség, amellyel ne keresnének fel bennünket. Amit nem csinálunk, és amit nem szeretünk, az három dolog: a szem, fül - bár vannak már példák, hogy egy kezelés után a süket hallott - és a csontkopás. Mert a csontkopás esetén sajnos hosszú hónapokba telne, mire visszaépítjük a csontot, mire újra beindul az egész, tehát ezen enyhíteni tudunk, de meggyógyítani nem. Nyilván egy bizonyos kor fölött megint csak nem lehet mindent meggyógyítani. Két-három kezeléssel sikerült elérnünk, hogy szükségtelenné vált egy szívbillentyű átültetés. A daganatok legnagyobb részén is tudunk segíteni. A tüdődaganatokat meg tudjuk gyógyítani, de például abban az esetben, hogy a daganat már megtámadta a gerincvelőt, már képtelenek vagyunk visszafordítani a halálos folyamatot. Általában akkor sikeres a beavatkozás, ha még primer stádiumban keresnek meg bennünket, ha már nagyon áttételes a betegség, akkor csak az elkerülhetetlen véget tudjuk kitolni néhány hónappal. 

A cikk folytatása Kis Zsuzsannáról szól, aki Gyurcsok segítője volt, azaz kis csapatához tartozott.

2020. március 19., csütörtök

Hammer Nikolaus - Kapcsolatom a földönkívüliekkel, 1996. március 3-án kelt levél

Ezt a levelet Hammer Nikolaus görög-magyar kontakta küldte el a Színes UFO ismeretterjesztő képeslap főszerkesztőjének, Szűcs Róbertnek 1996. március 3-án. Megemlíti tapasztalatait és nézeteit, majd végül egy jóslatot tesz, miszerint az ezredfordulóra nagy változások fognak történni. Ez sajnos nem történt meg, de ettől függetlenül nem vonhatjuk kétségbe az írás teljes tartalmát. Bár nem tudok azonosulni több nézőpontjával, de beszélgetve azokkal az emberekkel, akik ismerték Nikolaus bácsit, megvannak róla győződve, hogy a férfi úgy vélte, igaza van.

Budapest, 1996. március 3.
Tisztelt Szűcs úr,

Engedje meg, hogy az "Éjszakai látogatók" című Riportban közölt állításokat tisztázzam. 1931-es évjáratú, a T.P. Pszichológia Doktora, a Kosmologia és a Fizika Doktora vagyok. 1959 óta van állandó kapcsolatom földönkívüliekkel és volt szerencsém több bolygót meglátogatni, úgyhogy teljesen tisztában vagyok a dolgokkal. Én az Allianz képviselőivel tartok kapcsolatot. 1945-től 1990. június 28-ig nyugaton, Angliában, Ausztráliában és 25 évig Németországban, Frankfurtban éltem. Ismerem a legtöbb számottevő UFO-kutatókat három kontinensen! Sajnos nem tudom tovább tétlenül nézni a dolgokat, mert manapság igen sok dezinformáció tűnik fel az UFO-kutatások terén. Tehát, a szürkék nem azért vannak itt, mert segíteni akarnak, hanem égető szükségük van az emberi spermára és petesejtekre, hogy nemesíteni tudják a fajukat! A szürkék kioltották magukból az érzelmeket, hogy még magasabb intelligenciát érjenek el, de ez nagyon balul ütött ki, mert a fajuk degenerálódott és a végső kipusztulás előtt áll! Az lehet, hogy a mi Galaxisunkban ők a legősibb civilizáció, de nem a Világegyetemben! A Kozmikus törvények szerint egyetlen fajnak sincs joga mások felett uralkodni. Az Allianz és a Szabad Bolygók Föderációja már többször figyelmeztette a szürkéket a számtalan durva eltérítések miatt. A Földünk nem a szürkék fennhatósága alá tartozik, hanem az Allianz és a Föderáció védelme alatt vagyunk! Ha a szürkék továbbra is úgy viselkednek, mint eddig, úgy ki lesznek tiltva a Naprendszerből! Ha ők beavatkoznak a földi fejlődésbe, vagy azt megakadályozzák, úgy a fajuk teljes kiirtásával büntetik őket! Az egy megmásíthatatlan Kozmikus törvény!
Azok a földönkívüliek, akik eltérítéseket alkalmaznak, mind negatív beállítottságúak. Ma már a negatív civilizációkat nem csak a mi Galaxisunkban, de az egész Kozmoszban visszaszorítják. Mi földi emberek nem vagyunk senkinek, semmiféle hatalomnak a kiszolgáltatottjai! Itt vannak még az Atlantisziak és a Lemuriai leszármazottak, akik mélyen a földalatti településeken élnek és tagjai az Allianznak és a Föderációnak. Ők majd elűzik a szürkéket!
Nem minden úgy van, ahogy az egyesek állítják. 1998-99-ben úgy is megfog változni minden, ha a föld mágneses pólusai megcserélődnek! Az pedig elkerülhetetlen!! E hó 12-én kedden, úgy 17 órakor megfogom látogatni a szerkesztőségben. Szeretném, ha aktív tagja lehetnék az Android Hálózatnak. A mi célunk az igazság megismerése és terjesztése. Nékem az a feladatom! A Roswell-i boncolásról készült film valódi! Egy Zeta Reticulit boncoltak. De azokról majd 12-én is beszélhetünk.
Továbbra is sok sikert kívánok és szűrje meg jól az infókat!

Testvéri üdvözlettel:
Dr. Hammer Nikolaus!
Va i luce bren!"

2019. március 24., vasárnap

Szabó Ernőné - Kapcsolat a Kozmosszal és egy űrlény orvossal - olvasói levél

Mint Szabó Ernőné adatlapján írtam, (LINK) mindössze egyetlen olvasói levél létezik tapasztalatairól, amit a Színes UFO újságnak küldött. Sajnos nem megy bele a részletekbe sem, így sok minden nem derül ki belőle. Íme a levél tartalma és annak eredetije:Tisztelt Szerkesztőség!

9 éve kapcsolatom van a Kozmosszal. Ezen belül a Kozmosz Tudatával, a Mindenható Istennel és egy űrlény orvossal. Megjelentek a lakásomba. Tehát tisztán láttam őket. Hihetetlen, de igaz. Elmondja a Mindenható Isten, hogy számon kéri az embereket bűneikről. Engem is számon kért. Telepátián keresztül. Elmondja a Mindenható Isten nem csak én létezem a Kozmoszban. Van egy átható Tudat, aminek neve Kozmosz Tudat. A Kozmosz Tudata elmondja, hogy esztelen fegyverkezést folytat a Föld. Már az időjárásba is Isten belenyúl, mert nincs meg a természeti egyensúly. Az ózon réteg lukas. Ezt ember eggyé forrasztani nem tudja. Isten kezében vagyunk. Alex az űrorvos (űrlény) szintén kapcsolatban áll a Mindenható Istennel. Ő vizsgál engem időközönként. Kapcsolatunk jónak mondható. Személyes életemet végigkísérte telepátián keresztül. Számtalanszor kivittek az űrbe. Nyíltan emlékszem, amikor az UFO-ban voltam. Nemrégiben egy bálba vittek. Ahol még táncoltam is. Egy a maga nemében egyedülálló agy műtétet hajtottak rajtam végbe. A lakásomban csinálták. Számtalanszor meglátogatnak UFO-val az ablak előtt látom őket. A szeretet békesség hívei. Kikívánkozott belőlem, ezért írom meg Önöknek.

Tisztelettel
Szabó Ernőné


2018. december 29., szombat

Kozári Menyhért Sándor - Ufonauták zöld aurával

Az alábbi cikk az Ufómagazin 1994. decemberi számában volt olvasható az ötödik oldalon, Kozári Menyhért Sándorról, aki mint kontakta, azaz kapcsolattartó mutatkozott be.


Földönkívüli kapcsolatok - Ufonauták zöld aurával

Leányváron él Kozári Menyhért Sándor, aki már többször megtapasztalta a földön kívüli civilizáció létét. A 47 éves faesztergályos, belsőépítész, iparművész számára az élet más értelmet kapott, és alaposan megváltozott, mikor rájött, hogy űrutazó lett. Élményeit most megosztja olvasóinkkal.

- Hogyan kezdődött a történet?

- Az auralátással kezdődött, ami kezdetben nagyon kellemetlen, rossz élmény volt. Úgy indult, hogy egyik napról a másikra nem láttam. Mintha tejben lettem volna, minden olyan fehér volt. A tájékozódási képességemet is elvesztettem, mindennek nekimentem. Egy fél nap elteltével kezdett visszatérni a látásom. Láttam az alakokat, de körülöttük mindig egy kisebb-nagyobb burkot is érzékeltem. A szemészeten szemüveget írtak fel, mellyel kitűnően láttam a körülöttük lévő vonalakat. Újbóli szemészeti vizsgálat következett. A főorvos asszony agysérülésre gyanakodott, de mivel nem ért semmiféle baleset, nem tudott reális diagnózist adni a fényes csíkokra, színes vonalakra, melyeket az emberek körül láttam. Egy idő után úgy döntöttem, hogy - mivel nem akartam a szemészet állandó páciense lenni - megpróbálok a vonalakkal együtt élni. Egy újságcikk hatására jöttem rá, hogy mit is látok én valójában. A rádió egy, a témával foglalkozó műsora erősítette meg feltevésemet, hogy auralátó vagyok. Regressziós hipnózisban kiderült, hogy a fiammal együtt 1989 augusztusában ufók segítségével űrutazáson vettünk részt, ekkor kaptam auralátó képességemet. Azóta több alkalommal vittek már el.


- Honnan jönnek, hogy néznek ki?

- A bolygó, ahonnan jönnek, a mi Tejútrendszerünkben van, HSZEROX a neve. Nem egészen 40 milliárd fényévre található. Térugrással közlekednek, oda-vissza kb. 40-50 perc az út. Ebből kb. 10 perc a gyorsulás, a térugrás néhány másodperc, és 10 perc a lassulási idő. A gyorsulási idő azt jelenti, hogy el kell érni azt a nálunk hiperszonikusnak nevezett sebességet, amit felfogni sem vagyunk képesek. Ekkor van egy nagy csattanás, szinte kattan az ember feje, ekkor történik meg a térugrás. Ennek az elviselésére egy speciális székük van, melyben keresztpántos bekötésben ül az ember, s úgy néz ki, mint akinek fáj a gyomra, és összegörnyed. A fejét lehajtja, az ujjak szinte rásimulnak az ülés fogantyújára. A sebesség csökkenésével a szék kiegyenesedik és normál pózban lehet tovább ülni. Több szemtanú látott már ufót, de ezt a típust nem írta le még senki. Klasszikus görög arcú, kék szemű, szőke hajú - szinte már őszbemenő - három-három és fél méter magas hús-vér emberek. Kísérőkkel közlekednek, akik humanoid típusú biorobotok, melyeknek jellemzően csak négy ujjuk van. Az ufók az őseinknek is tekinthetők, hiszen az Atlantiszi világ elsüllyedésekor hagyták el a bolygónkat, s kényszerültek új otthont keresni.

- Miért viszik el az embereket?

- Az emberek egy része szeretné, ha legalább egyszer elvinnék; a nagy többség nem is hisz bennük, így valószínű megrettennek egy ilyen találkozáskor. Talán az intelligenciánk a kiválasztás alapja, tehát, hogy mekkora az IQ-nk. Az elvitelünk célja, hogy egyfajta tudást adjanak át. Mindenkit másért visznek el. Van, akit az ember lelki problémáinak megoldására, gyógyításra, szervezési képességek átadására okítanak.

- Hogyan történik az elvitel?

- A bolygójukról egy anyaűrhajó indul,melyből a térugrás utáni lassulás után sok kis, úgynevezett begyűjtő űrhajó jön értünk, s szedi össze az embereket. Az űrhajó ezután visszatér a bolygójukra, ahol megtörténik a 3-4 órás oktatás. A képzésünkön túl a biztonságukra is ügyelnek. Több tízezer, úgynevezett spanoltszintű űrhajó helyezkedik el a Hold mögött, melyek legjobban egy elfektetett tojás alakjára hasonlítanak. Több szint található az űrhajóban. Alul a fogadótermek vannak, ahol a kis portyázó űrhajók helyezkednek el. Itt működtetik a fénytechnikát is, mellyel az embereket űrhajóba juttatását érik el a lebocsájtott fénycsóva segítségével. A többi helyiség komplett városok elhelyezésére alkalmas. Szükség esetén perceken belül evakuálni tudnak több bajba jutott várost. 

- Milyen a bolygóbeli berendezkedésük?

- Alapjában véve ugyanolyan társadalmi rendben élnek, mint mi a Földön. De nincs náluk fajgyűlölet, mindenki tiszteli a másikban a lényt. Mindenkinek megvan a saját dolga, s azt rendben el is végzi. Nincs háború, s nem veszekednek. Hasonlóan élnek, mint mi, csak egy fejlettebb, jobban összpontosított-központosított társadalomban. A születésszabályozás egyik központi kérdésük. Amelyik faj a szaporodásra rendeltetett, annak az a feladata, míg más fajok esetleg végleg eltűnnek. Nincs fizetés, mindenkinek jár mindenből. Szemléletük, viselkedésük már annak megfelelő. Mindenki tudja, miből mennyit kell vennie az eléghez, nincs felesleges felhalmozódás.


- Hogyan kommunikálnak?

- Ugyanolyan szövetekből épülnek fel, mint mi, így étkezésük a növény eredetű táplálkozáson túl az állati fehérjéket tartalmazó aminósavakra is igényt tart. Tudják, hogy vegetáriánusként nem lehet megélni, akkor a szervezet - a szójátékkal élve - csak vegetál. Az ember mindig is mindenevő volt.

- Élnek közöttünk ufonauták?

- Hogyne. Az ország különböző helységeiben megtalálhatóak. A "látók" a gyönyörű zöld színárnyalatban pompázó aurájukról ismerhetik fel őket. 

- Mióta járnak vissza a Földre?

- Az ókortól járnak ismét a Földre. Ők 400 évig élnek általában, földi évben számolva. Nekik ez kis idő, mivel számukra a tér és az idő más léptékű. 

 - Miért csak a "kiválasztottak" láthatják őket?

- Azt mondják, hogy az emberiség még nem elég fejlett. Mindenki megpróbálna valami hasznot kovácsolni a jelenlétükből. Látogatásaik célja éppen az, hogy segítsék az emberiséget - utódaikat - egy általuk már megtapasztalt, boldogabb világ felé.

(Az újságban közölte: Urbán Béla)

2018. augusztus 27., hétfő

A visegrádi csodadoktor - Gyurcsok József 1. rész

Az alábbi cikk - amiket több folytatásban közlök - elsőként a Színes UFO ismeretterjesztő képeslap 1994. júliusi számában jelent meg négy oldalon keresztül (12.-15. oldal). Ez volt az első átfogó cikk Gyurcsok József kapcsolattartóról és gyógyítóról, valamint segítőiről.


UFO-k és gyógyítók
A visegrádi csodadoktor I. rész
Ufonautáktól kapott energia
UFO-bázis a Börzsönyben
Hihetetlen gyógyulások

A negyedik típusú találkozások során az eltérített személyek beszámolóiból kiderül, hogy az ufonauták beavatkozása után nem csak az eddigi betegségük múlik el szinte a csodával határos módon, hanem rendkívüli képességekre is szert tesznek. Ebben az esetben nem arról van szó, hogy testük megváltozott energiaállapota miatt "ragadnak rájuk" a legkülönfélébb tárgyak, hanem maguk is GYÓGYÍTÓKKÁ válnak.
Képesek lesznek arra, hogy a jelenlegi orvostudomány által gyógyíthatatlannak tartott betegeket néhány kezeléssel meggyógyítsanak. Ehhez sok esetben még a klasszikus kézrátétel sem szükséges, elég ha csak a beteg testrészre koncentrálnak, és máris megkezdődnek a beteg sejtek regenerálódása. Lapunk főszerkesztője a legismertebb hazai gyógyítókkal, Gyurcsok Józseffel és Kiss Zsuzsannával készített interjút.
Ebből megtudhatjuk, hogy ma Magyarországon 350 olyan személy él közöttünk, akik az ufonautáktól kapott kozmikus energia segítségével próbálnak segíteni beteg embertársainkon.
Ezek a KIVÁLASZTOTTAK, akik a Földön születtek, de "lelkük", vagyis igazi énjük egy távoli bolygóról származik. Részei egy hatalmas tudású kozmikus civilizációnak, amely a jelek szerint ellenőrzés alatt tartja a Földet, és természetesen mindazokat a bolygókat, amelyeken a fejlődés még nem ért el arra a szintre, hogy az általuk végzett beavatkozásokat saját erőből is képesek legyenek végrehajtani.


 - Valahol ott kezdődött, hogy volt egy csodálatos szép gyerekkorom, amit Zebegényben, itt a Dunakanyarban éltem le. S az ötvenes években gyerekként nagyon sok tábortüzet raktunk. Akkoriban még elég divatos volt a csónakos turizmus, sátorozással. És furcsa mód az égen láttunk különös csillagokat, repülőket. 1957-ben lőtték fel az első szputnyikot, tehát két-három évvel korábban még nem igen repdestek odafent. Volt úgy, hogy a csillagok egyszerűen elindultak, volt, hogy sorra fölvillantak. Előfordult, hogy tűzgömböket láttunk. Egy sor olyan dolgot tapasztaltam, amit nem tudtam megmagyarázni. Aztán következett egy meghatározó élményem. Hajnalban fölkeltünk, és mentünk ki az erdőbe tűzifát gyűjteni. Mivel már nagyobbak voltunk, így előfordult, hogy egyedül indultunk útnak. Egyik alkalommal volt egy jó óra kiesett időm, amiről nem tudtam "elszámolni". Utána nagyon kellemesen éreztem magam, határtalanul boldogságérzés töltött el.

- Ez lenne az UFO-irodalomból már jól ismert elveszett idő jelensége?

- Valószínű, mert nem láttam senkit az eset előtt, de olyan érzésem volt, mintha néznének egy fa mögül. Napfelkelte volt és az erdőben homály derengett. Nem láttam, csak éreztem, hogy néznek és lezsibbadtam. Senkinek nem mertem róla mesélni.

- Ekkor, amikor ez történt, a boldog érzésen, a felszabadultságon kívül volt még valami más hatása is a feltételezett elő találkozásnak?

- Nem vettem észre magamon semmit. Egyszerűen jó és kellemes benyomásaim maradtak utána. Nem sokkal később elkezdődtek a különös álmaim. Máskor úgy éreztem, hogy ha teljesen egyedül vagyok az udvarban, akkor is figyel valaki. Elkezdtem furcsa szagokat érezni, meg kell mondanom, hogy ezek meglehetősen kellemetlenek voltak. Sokszor égett a fejem, bizsergett a fülem. Egy érdekes dolgot azért el kell mondanom ezzel kapcsolatban: utólag visszagondolva, valahogy ettől a pillanattól kezdtem azt érezni, hogy nem tartozom sehova. 15 éve koromtól egyre több, és több könyvet kezdtem el olvasni. Egyszerűen vonzott a tudás. Nem szégyenlem, hogy szakmám szerint csak villanyszerelő vagyok, bár soha nem tartoztam ahhoz az osztályhoz, ahonnan indultam. A "másik" oldalon nem tudtak befogadni, mert képtelenek voltak elhinni, hogy valaki autodidakta módon is képes fejleszteni önmagát. Sok mindenen keresztülmentem, de ma már tudom, mi a feladatom, s tudom, hogy ki vagyok.

- Miképpen lehet összekapcsolni a vallást és az idegeneket?

 - Einstein az egyesített térelméletében - amelynek leírását három hónappal halála előtt darabokra tépte azért, mert azt mondta, hogy az emberiség még nem érett meg rá - egy univerzális mező létezését feltételezte. Ezt nevezhetjük univerzális mezőnek, Istennek, abszolút mezőnek, Allahnak, Visnunak, aminek akarjuk, teljesen mindegy. 1992 februárjában megismertem a Börzsöny hegyei között egy csodálatos helyet. Nem tudom, miért kellett felmennem oda, de éreztem, hogy ezt a világtól távoli kis üdülőtelepet ki kell bérelnem, még ha nem hoz nekünk semmi hasznot sem. A turistaszezon vége után végre maradt időnk arra is, hogy esténként a csillagos eget bámuljuk. Meg sem lepődtünk, amikor ismét láttunk repülő gömböket, néha kettőt-hármat is egyszerre. Jöttek, néma csendben, semmilyen zajt nem hallottunk. Szabályos, labda alakú tűzgömbök voltak. Több alkalommal észleltünk furcsa felvillanásokat, mint amikor a vakut elcsattintják. Akkor láttam olyat is, hogy körülbelül 8-9000 méterről elindult egy kis fénypont, zuhant lefelé. Egyre fényesebb, egyre nagyobb lett, és akkor leírt egy olyan formát, mint egy J betű, pontosabban ennek a szárát, s utána elindult vissza fölfelé. Amikor a legfényesebbé vált, akkor utána hirtelen eltűnt. Ma már tudom, hogy az a hely, itt a Börzsönyben egy központi hely, amit nagyon gyakran látogatnak meg az UFO-k. Ez a különös hely Nagyirtás, ami Kóspallag felett található, és csak gyalogosan, vagy terepjáróval lehet megközelíteni. Nagyon sokszor láttam a Kopasz-hegy mögött zöld, aranysárga, piros fényeket, amik az eget reflektorozták. Mivel 7-kmes körzetben nincs lakott terület, a hegy mögül semmiféle mesterséges fényforrás nem világíthatott zöld, piros, narancssárga és fehér fénnyel.

- Ezt rajtad kívül látta még valaki?

- Természetesen nagyon sok szemtanúja volt ezeknek az észleléseknek. Sokan látták, amint fénylik a hegy teteje. Van még egy érdekesség: a Nagy Sashegy tetején abszolút hitetleneknek is meg tudtam már mutatni, amikor egy ezüstös, szivar alakú, antennaszerű dolog látható. Néha, valami érdekes ütem szerint, a hegy elkezd sugározni egy különös adást. Tudom, mert látom a hegy belsejét, tudom, hogy bent van egy energiaközpont, azt hiszem ennek lehetne mondani, s van úgy, hogy a hegynek egyszerűen koronája keletkezik. Tehát a felhők ilyen koronaszerűen úsznak a hegy fölött,  de csak afölött az egy hegy fölött. Ezt nap nap után tapasztaltam. Láttam olyat, amikor leereszkedett egy kapszula! Pont kiléptem az étterem ajtaján, amikor a hegyvonulat fölött feltűnt egy olyan 8-10 méter átmérőjű ezüstös gömb, lefelé ereszkedett. 1995 január 15-e táján arra ébredtem fel, hogy kékes-ezüstös színben világít az egész udvar. A kollégákkal, akik akkor ott dolgoztak velem fönt, amikor összejöttünk reggel az volt az első szavunk, hogy: "Ugye itt jártak?" Utána elkezdődött egy félelmetes felkészítés. Meg tudom mutatni a vesémet, van egy Y-alakú vágás. Amikor egyik este lefeküdtem, még nem volt ott, és másnap reggel ott találtam. Volt olyan, hogy június közepén egy vágás keletkezett a bal lapockámon, s alatta egy korong alakú valamit helyeztek be, ezt egy belgyógyász orvos barátom is látta, őt bármikor meg lehet kérdezni. A különös tárgy körülbelül olyan másfél-két hét múlva szívódott föl. Arra is volt példa, hogy egy ezüstös gömböt láttunk, ami bejött a szobámba. Csak arra emlékszem, hogy a lányommal együtt érzékeltük az ezüst gömböt, és nyomban mély álomba zuhantunk. Másik alkalommal este bezártam belülről az ajtót, s hajnali háromkor arra ébredtem, hogy a szél csapdossa a nyitott ajtót. Szóval félelmetes dolgokat tapasztaltunk. Tavaly augusztusban volt egy nagy élmény, körülbelül olyan 20-30 vendég lehetett, kiabálnak, hogy "jöjjenek ki! jöjjenek ki!" Kirohantam, de én már csak a korongokat láttam. Ők viszont két tűzgömböt láttak, amely az egyik pillanatról a másikra megállt, két korong lett belőle, néma csendben repültek, leszálltak a Kopasz hegy mögött, egész éjjel hajnali háromnegyed háromig tartott a világítás. Tegnap este néma csendben három tűzgömb repült keresztül a Duna fölött. Nagyon sokszor jönnek ide az idegenek. Na persze most megkérdezheted, hogy mit keresnek itt, mit is akarnak valójában. Azt hiszem, én tudom a választ erre a kérdésre. Köztudott, hogy 2005-2010-re elveszítjük itt az életterünket itt a Földön, ha ilyen mértékben pusztítjuk a környezetünket, mint ahogy most tesszük! (megjegyzés a blog írójától: Ez a fenyegetés nem Gyurcsok fejéből pattant ki, hanem a kilencvenes években általánosan elfogadottá vált nézet volt a jövőkutatók, filozófusok, aktivisták és a tudósok körében is. Nem jött be a dolog, szerencsére.) A világ számos országában készítettek tanulmányokat erről a témáról. Természetesen az ufonauták - akik évezredek óta tanulmányoznak bennünket - pontosan ismerik ezeket a negatív folyamatokat, ezért valamilyen módon segíteni akarnak nekünk. Az a véleményem, hogy ezért választották ezt a módját a beavatkozásnak, mert ha leszállnának, és direkt kapcsolatba lépnének velünk, akkor kitörne a pánik. Az köztudott, hogy az amerikai kormány számos egyezséget kötött velük. Ezért megpróbálnak indirekt módon beavatkozni. Kiképeznek embereket bizonyos dolgokra, akik szavahihetővé válnak mások előtt. A lényeg az, hogy megpróbálják megtanítani a szeretetet, mert ha a szeretetet megtanítják, akkor tisztelni fogjuk a növényeket, tisztelni fogjuk az állatokat, a környező világunkat, és ezzel valahol megpróbáljuk megfékezni a közelgő katasztrófát. A másik ok, amiért ez így működik, hogy sokan vannak köztünk olyanok, akik nem ezen a bolygón születtek, vagy itt születtek, de a lelkük (pontosabban szellemi lényük), egy távoli, idegen bolygóról származik. Ismerek olyan fiatalt, aki a Szíriuszról érkezett hozzánk. Én magam itt születtem a Földön, de szellemi énem egy másik világból származik. Ha eljön az ideje, felfedem majd annak a világnak a titkait.


Folytatása: 2. rész